Rechtshulp Nederland

Juridisch advies en rechtsbijstand 
 

Rechtshulp bij huur en verhuur woning

Uitbuiting van huurders met onredelijke voorwaarden. Huisjesmelkers, ze bestaan nog!  Achterstallig onderhoud aan huurwoning wordt door verhuurder niet opgepakt? Teveel huur betalen? Hoe zit het met huurverhoging?  Kan een verhuurder zomaar de huur opzeggen? Hoe zit het met huren onder de leegstandswet?

Rechten en verplichtingen als huurder?

De huurder wordt vergaand beschermd door de wet. Van een huurder wordt verwacht dat de huur op tijd is betaald en het kleine onderhoud in de woning uitvoert. 

Vraag onze advocaat om hulp en indien nodig rechtsbijstand bij geschillen met de verhuurder.

Heeft u een huurwoning via de vrije sector op het oog, dan bemiddelt vaak een makelaar bij de totstandkoming van een huurovereenkomst  en vraagt dan bemiddelingskosten .Treedt een makelaar op voor een verhuurder, dan mag in de meeste gevallen van de huurder geen bemiddelingskosten worden gevraagd.

De rechter stelde een huurder in het gelijk en die kreeg de betaalde bemiddelingskosten na uitspraak van de rechtbank terug.

 • huur en verhuur woning
 • huur en verhuur woning

 


 

 • huurder
 • geschil tussen huurder en verhuurder oplossen


Verplichtingen van de verhuurder

De verhuurder is verplicht de huurder een rustig woongenot te verschaffen, wat betekent dat de huurder ongestoord van het gehuurde moet kunnen genieten met respect voor de privacy van huurder.  

De verhuurder mag dan ook niet ongevraagd het gehuurde betreden. De verhuurder is verantwoordelijk voor het groot onderhoud aan de woning.

Komt de verhuurder zijn onderhoudsplicht niet na en zijn er gebreken aan de woning, dan kan de huurder huurverlaging vragen.

Ontbinding huurovereenkomst 

Als één van de partijen meent dat de ander zich niet houdt aan de afspraken die in de overeenkomst zijn vastgelegd of zich niet aan de wettelijke verplichtingen houdt, dan kan dat een reden zijn de huurovereenkomst te ontbinden.

Ontbinding van de overeenkomst is iets anders dan de huur opzeggen. Wanneer is ontbinding mogelijk en gerechtvaardigd en wat zijn daarvan de gevolgen?

Onze advocaat kan u adviseren en zo nodig rechtsbijstand verlenen bij het instellen van een vordering tot ontbinding van de overeenkomst.

Voor het opzeggen van de overeenkomst gelden de afspraken zoals die zijn vastgelegd in de huurovereenkomst.

 • redelijke huur ontbinding
 • ontbinding door gebreken aan woning

Heeft u een geschil over huurovereenkomst. Vraag onze  advocaat huurrecht u te adviseren. 

Stel uw vraag via chat whatapp, direct contact met een jurist of advocaat.


 Rechtshulp & toegang tot huurcommissie

 • maandelijks voorschot voor nutsvoorzieningen te hoog; 
 • niet eens bent met de jaarafrekening van servicekosten en energie;
 • nog geen 6 maanden in een woning woont en wil een redelijke huurprijs;
 • klacht over gedraging van verhuurder;
 • huurverlaging vanwege achterstallig onderhoud;
 • huurverlaging omdat het aantal punten niet klopt of inkomen is gedaald nadat inkomensafhankelijke huurverhoging is opgelegd;
 • niet eens met een huurverhoging na woningverbetering;

 Rechtshulp en rechtsbijstand bij huurgeschillen

 • Controleren huurovereenkomst
 • Ontbinding huurovereenkomst 
 • Verweer bij ontruiming huurwoning 
 • Geschil servicekosten 
 • Onderhoud woning 
 • Verhoging huurprijs 
 • Terugvorderen waarborgsom
 
E-mailen
Bellen
Info