Rechtshulp Nederland

Juridisch advies en rechtsbijstand 
 

Rechtshulp en juridisch advies bij schade en aansprakelijkheid

  • aansprakelijkheid
  • aansprakelijkheid


Schade toegebracht aan een ander moet worden vergoed, maar wanneer is iemand aansprakelijk voor toegebrachte schade? Aansprakelijkheid kan het gevolg zijn van niet nakomen van een overeenkomst of uit schuld dan wel risicoaansprakelijkheid.  

In sommige gevallen kan iemand aansprakelijk zijn voor de daden van een ander. Dit noemt men risico aansprakelijkheid. Een ouder/verzorger is bijvoorbeeld aansprakelijk voor schade die zijn kind (jonger dan 14 jaar) heeft veroorzaakt.


Schuldaansprakelijkheid

In bepaalde situaties kan iemand aansprakelijk zijn voor een onrechtmatige daad die hij heeft begaan, ook al was er geen opzet. In dat geval spreekt men ook over "schuld" als iemand bv. een mobiele telefoon van een ander uit zijn handen laat vallen. 

Over (wettelijke) aansprakelijkheid wordt gesproken als een onrechtmatige daad of wanprestatie aan een persoon (of bedrijf) kan worden toegerekend. In dat geval is de persoon of bedrijf aansprakelijk de schade die is ontstaan te vergoeden. In het geval van wanprestatie moet de persoon of het bedrijf die daarvoor wordt aangesproken de schade vergoeden als de overeenkomst niet is nagekomen.  


 

Aansprakelijk stellen van een ander

U heeft schade en wil iemand aansprakelijk stellen om de geleden financiële schade vergoed te krijgen. Hoe gaat dat in zijn werk? Wanneer u schade wil verhalen op een ander zal die persoon eerst aansprakelijk moeten worden gesteld. 

Die aansprakelijkstelling vindt altijd schriftelijk plaats. De gegevens van de andere partij moet worden uitgezocht, de toedracht moet duidelijk zijn en daarna kan de tegenpartij officieel aansprakelijk worden gesteld.

U wordt aansprakelijk gesteld

Een WA-aansprakelijkheidsverzekering particulieren kan in gevallen waarin u verantwoordelijk wordt gehouden voor een schadeveroorzakende gebeurtenis een dekking geven. Alleen heeft zo'n verzekering ook beperkingen. In situaties waar sprake is van onrechtmatige gedragingen kan een verzekeraar weigeren schade te vergoeden. Mocht u dit overkomen dan kunt u onze juristen of advocaten inschakelen en vragen uw zaak te beoordelen.  Ook als u het niet eens bent met een aansprakelijkstelling kunt u onze advocaten of juristen inschakelen voor een advies.


Schakel tijdig rechtshulp in

Wij adviseren u niet lang te wachten met het inschakelen van rechtshulp. U krijgt van onze jurist of advocaat juridisch advies over de haalbaarheid van uw schadeclaim en stellen de wederpartij op voorhand al pro-forma aansprakelijk. 

Bent u zelf aansprakelijk gesteld en het niet eens met de aansprakelijkstelling dan is het ook belangrijk dat u zo snel mogelijk advies en rechtshulp vraagt. Het is dan ook nodig om snel de feiten en omstandigheden omtrent de aansprakelijkheid vast te stellen, zoals getuigen en foto's van de toedracht die hebben geleid tot aansprakelijkstelling

Wilt u meer informatie en advies of uw zaak/vraag aan een jurist of advocaat van Rechtshulp Nederland voorleggen, vul dan onderstaand formulier in en u krijgt binnen 24 uur een reactie.


 
E-mailen
Bellen
Info