Rechtshulp Nederland

Juridisch advies en rechtsbijstand 
 

Rechtshulp en juridisch advies door advocaten en juristen aan particulieren

Overeenkomsten

Zonder er verder bij stil te staan voeren we dagelijks rechtshandelingen uit. Met de rechtshandeling wil een bepaald (rechts)gevolg bereikt worden. Rechtshandelingen kunnen tot gevolg hebben dat een overeenkomst tot stand komt. De meest voorkomende overeenkomsten zijn afspraken tussen twee partijen, zoals de koopovereenkomst, arbeidsovereenkomst en huurovereenkomst.

Op onze pagina "werk en inkomen" vindt u onderwerpen die te maken hebben met de rechten die u heeft als werknemer. Onze arbeidsrechtadvocaat of jurist geeft u telefonisch of via chat gratis juridisch advies. Mocht dit niet voldoende zijn, dan kan een uitgebreider consult plaatsvinden.

In het menu vindt u het onderwerp "huur en verhuur". Uw rechten en plichten als huurder, maar ook de plichten van de verhuurder, zoals het verschaffen van huurgenot en de verplichting tot onderhoud aan de woning. Wat betekent een huurovereenkomst voor bepaalde tijd en hoe eindigt een huurovereenkomst. Heeft u vragen of wilt u advies over uw rechten, neem dan via chat of via mail contact op met onze advocaten en juristen voor een gratis juridisch consult.

Aansprakelijkheid

Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar wat nu als door het ongeluk schade wordt toegebracht aan eigendommen van anderen. Als de benadeelde partij daarom verzoekt zal de veroorzaker de schade moeten vergoeden. Dit noemt men ook wel wettelijke aansprakelijkheid. Particulieren hebben meestal een AVP (aansprakelijkheidsverzekering particulieren) afgesloten en de verzekering dekt dan de schade. De benadeelde partij zal u aansprakelijk moeten stellen en u geeft de aansprakelijkstelling door aan uw verzekering. Normaal gesproken regelt uw verzekeringsmaatschappij de schade met de benadeelde partij.

Maar wat nu als u aansprakelijk wordt gesteld voor schade die niet door u (of uw kinderen) is veroorzaakt of de schade is door een volwassene met opzet veroorzaakt? U kunt dan geen beroep doen op de aansprakelijkheidsverzekering, maar kan de juristen van Rechtshulp Nederland wel vragen om een gratis juridisch advies. Meer informatie over schade en aansprakelijkheid vindt u in het keuzemenu onder Particulieren.

Overheid

Belastingdienst, sociale verzekeringsbank, UWV, gemeente, waterschappen zijn enkele overheidsinstellingen waar u mee te maken heeft. Denk bij de belastingdienst aan de aangifte inkomstenbelasting, huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag. Gemeenten zijn ondermeer belast met de uitvoering van de participatiewet en het verlenen van vergunningen, bv. bij de verbouwing van een woonhuis en kappen van bomen in uw tuin. 

Het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) is vanuit de overheid verantwoordelijk voor de uitkeringen bij werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. De waterschappen houden zich bezig met de waterhuishouding in Nederland. Iedereen betaalt op één of meer grondslagen waterschapbelastingen.

Heeft u een vraag of geschil dat betrekking heeft op een overheidsinstelling dan kunt u een beroep doen op de advocaat en jurist van Rechtshulp Nederland die ruime ervaring hebben met het recht dat van toepassing is op de overheid.

 
E-mailen
Bellen
Info