Rechtshulp Nederland

Juridisch advies en rechtsbijstand 
 

Procesrecht: het recht dat een proces voor de rechter regelt.

Wanneer partijen een conflict hebben en samen geen oplossing kunnen vinden voor het juridisch geschil, dan kan een procedure bij de rechtbank nodig zijn om dit op te lossen. Een juridische procedure kent veel spelregels die vastgelegd zijn in het Wetboek van Rechtsvordering. Het recht beslaat een uitgebreid gebied.

De advocaten en juristen van Rechtshulp Nederland houden zich voornamelijk bezig met het civiel- en bestuursrecht. Daarin hebben ze een uitgebreide expertise en zijn ze succesvol in het procederen.
Of het nu gaat om vastgoed, huurrecht, arbeidsrecht, incassorecht, ondernemingsrecht, contractenrecht en in het bestuursrecht om het afdwingen van vergunningen en omgevingsrecht, milieurecht, onze advocaten en juristen kunnen u bijstaan in de civiele rechtspraktijk en het bestuursrecht.

Als het niet lukt om bij een geschil buitengerechtelijk tot een oplossing te komen dan zal het geschil met een dagvaarding- of verzoekschrift procedure aan de daartoe bevoegde rechtbank moeten worden voorgelegd. Afhankelijk van het soort zaak en het financiële belang wordt een civiele procedure gestart voor de sector kanton of de sector handel. 

Geschillen met de overheid, het publiekrecht, worden nadat de bezwaarschriftprocedure is afgerond voorgelegd aan de bestuursrechter.
De procedure voor de civiele rechtbank verloopt vrijwel hetzelfde. De rechter die de zaak behandelt, kijkt naar de eis die is ingesteld en het eventuele verweer en zal na een mondelinge behandeling uitspraak doen. Niet in alle gevallen zal dit een eindvonnis zijn. Soms is het nodig om de ingestelde vordering te bewijzen en dan volgt een bewijsopdracht. 

Afhankelijk van complicaties die zich voordoen tijdens een procedure kan proces van enkele maanden tot wel een jaar of langer duren. Onze advocaten en juristen houden uw belangen nauwlettend in de gaten en gaan de strijd na een buitengerechtelijk traject bij een rechtbank niet beginnen als blijkt dat u in rechte geen haalbare vordering heeft. U krijgt dan een gemotiveerd juridisch onderbouwd advies waarmee u desgewenst een second opinion kunt vragen.

Procederen kan een dure aangelegenheid worden. In civiele procedures met een financieel belang kunt u onder voorwaarden een beroep doen op procesfinanciering door Rechtshulp Nederland. Wij betalen dan de kosten van uw advocaat en griffierechten die u verschuldigd bent aan de rechtbank en u bent dan een win-fee verschuldigd afhankelijk van het resultaat.

U kunt ons gratis een vrijblijvend advies vragen over de haalbaarheid van uw vordering en de mogelijkheden van procesfinanciering. Telefonisch zijn wij bereikbaar op het algemene nummer 085 - 401 77 14, maar u kunt uw vragen ook mailen naar info@rechtshulp-nederland.nl of via online chat stellen aan een advocaat of jurist van Rechtshulp Nederland.


 
E-mailen
Bellen
Info