Rechtshulp Nederland

Juridisch advies en rechtsbijstand 
 

Kinder- en partneralimentatie

Kinderalimentatie

Gaat het over geld, dan lopen spanningen vaak al gauw op. Alimentatie is een beladen onderwerp en hierover wordt menige discussie gevoerd.  Hier willen nogal eens conflicten over ontstaan. De één vindt het bedrag altijd te hoog, de ander te laag. Soms betaalt de ex niet, of één van de twee vindt dat de alimentatie niet op de juiste manier wordt besteed.
Ook al ben je gescheiden, je blijft tijdelijk verplicht om financieel voor elkaar te zorgen. Dat noemt men de alimentatieplicht. Als jij niet genoeg inkomsten hebt, dan kan het zo zijn dat jouw ex-partner partneralimentatie aan jou moet betalen. Er is ook een alimentatie voor kinderen: kinderalimentatie.
Als u samen een akkoord bereikt over de kinderalimentatie of als de hoogte van de alimentatie door de rechter is vastgesteld, dan geldt dat in beginsel voor alle kosten van het onderhoud voor de kinderen. Soms zijn kosten die gemaakt moeten worden voor de kinderen, bv. schoolkosten of medische hulpmiddelen (denk bv.aan een beugel voor uw kind) niet voldoende. Onderling kunnen er dan aanvullende afspraken worden gemaakt om van de kinderalimentatie af te wijken. Het is ook mogelijk om hierover afspraken te maken in het ouderschapsplan of echtscheidingsconvenant.
De alimentatieplicht duurt tot het kind financieel zelfstandig is of de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Als de kinderen in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, doordat zij vanaf de 18 jarige leeftijd gaan werken en hiervoor loon ontvangen, dan is het mogelijk om de alimentatie te stoppen. Doe dit niet zomaar, maar laat u adviseren door onze advocaten.

Partneralimentatie

Als u geen of nauwelijks inkomen heeft, kunt u partneralimentatie vragen. Dit kan alleen als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Bij het vaststellen van partneralimentatie wordt meestal rekening gehouden met de draagkracht van de ex-partner die om partneralimentatie wordt gevraagd.
Partneralimentatie duurt maximaal 12 jaar. Het hangt ervan af wanneer u gescheiden bent en of u samen kinderen heeft. Soms is ook uw leeftijd belangrijk. Bij scheidingsaanvragen vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe regels en duurt de alimentatieverplichting de helft van het aantal jaren dat het huwelijk of partnerschap heeft geduurd, met een maximum van vijf jaar. Heeft u samen kinderen, dan kunnen extra regels gelden.
Vraag onze ervaren familierecht advocaten om advies.

Alimentatie achterstand incasseren

Het landelijk bureau inning onderhoudsbijdragen (LBIO) is een door de overheid ingestelde incassobureau dat voor u kosteloos de achterstanden in alimentatie kan incasseren. Aan incasso door het LBIO zijn voorwaarden verbonden. Een van de voorwaarden is dat de achterstand niet groter mag zijn dan zes maanden, gerekend vanaf de datum van de door de rechtbank gegeven alimentatiebeschikking. Als dat het geval is kan het LBIO voor u niet incasseren.

Rechtshulp Nederland gaat bij het incasseren van kinderalimentatie en partneralimentatie verder waar het LBIO stopt. Wij kunnen alimentatie achterstanden tot vijf jaar terug en soms zelfs nog langer voor u incasseren. Onze incasso methode heeft precies dezelfde werkwijze als die van het LBIO.  Wij verhalen de kosten van de incasso en van onze gerechtsdeurwaarder rechtstreeks bij de alimentatieplichtige. Het door ons laten incasseren van de kinderalimentatie en/of partneralimentatie is gratis. 

Indexering kinder- en partneralimentatie

Ieder jaar gaat de partner- en kinderalimentatie omhoog. Dit noemt men de wettelijke indexering. De vaststelling van het percentage waarmee de alimentatie wordt geïndexeerd gebeurt door de overheid. Als wij voor u de alimentatieachterstand incasseren, dan voeren wij standaard de indexering uit, omdat in de praktijk blijkt dat indexering in veel gevallen wordt vergeten. Wij controleren aan de hand van de beschikking of het echtscheidingsconvenant welke alimentatieverplichting is afgesproken of opgelegd en voeren daarop de indexering uit.

Kinderalimentatie tot de leeftijd van 21 jaar

In het jaar dat kinderen 18 jaar worden, gaat het recht van kinderalimentatie over naar het betreffende kind. In beginsel is kinderalimentatie verschuldigd tot de jong volwassene de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Wordt door de alimentatieplichtige de kinderalimentatie niet voldaan, dan kunnen wij de alimentatie voor de jong volwassene kosteloos incasseren.

Met onderstaand formulier kunt u een aanvraag voor de incasso van kinderalimentatie of partneralimentatie bij Rechtshulp Nederland indienen. Nadat wij uw formulier hebben ontvangen beoordeelt een medewerker van het incassoteam alimentatie uw aanvraag. Op basis van de beoordeling bevestigt Rechtshulp Nederland de uitvoering van uw incasso aanvraag en zal een behandelaar u vragen nadere informatie te verstrekken over de alimentatieplichtige. Dit kan zowel telefonisch als via e-mail uitgevoerd worden.

.

 
E-mailen
Bellen
Info