Rechtshulp Nederland

Juridisch advies en rechtsbijstand 
 

Overeenkomst van opdracht, offerte en algemene voorwaarden ZZP

Om risico's en aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten is een schriftelijke overeenkomst gewenst. Door de afspraken die u als ZZP'er maakt met een opdrachtgever vast te leggen, weten beide partijen wat ze van elkaar mogen en kunnen verwachten. Natuurlijk is een mondelinge overeenkomst ook geldig, maar als problemen ontstaan over wat nu is afgesproken komt het bij conflicten niet zelden voor dat de ene partij een mondelinge afspraak anders uitlegt dan de andere partij. Wie in een bepaalde situatie gelijk heeft, is niet eenvoudig te bewijzen.

De overeenkomst of contract begint bij voorkeur met een offerte. Hiermee geeft u aan welke werkzaamheden worden uitgevoerd en tegen welke prijs. De offerte wordt voor akkoord door de opdrachtgever ondertekend. Hiermee is een overeenkomst tot stand gekomen met rechten en plichten voor beide partijen. Maar wat houdt de overeenkomst nu in en tegen welke condities en voorwaarden is de overeenkomst gesloten?

Om duidelijk te maken dat een overeenkomst en de voorwaarden waaronder een overeenkomst wordt uitgevoerd niet zelden tot geschillen kan leiden, gebruiken we een voorbeeld dat regelmatig voorkomt.

Een ZZP'er die als stukadoor werkzaam is, neemt een opdracht aan van een aannemer. Via whatsapp worden afspraken gemaakt. Nadat de stukadoor zijn werkzaamheden heeft uitgevoerd stuurt die, nadat hij eerder tussentijds facturen heeft gestuurd, een eindfactuur naar de aannemer. Op de eindfactuur is ook een post "meerwerk" opgenomen. De aannemer als opdrachtgever weigert de eindfactuur te voldoen en beroept zich op een opdracht van aanneming van werk (artikel 7:750 BW), terwijl de stukadoor is uitgegaan van een overeenkomst van opdracht (artikel 7:400 BW). In ieder geval zijn beide partijen eens dat het niet gaat om een arbeidsovereenkomst (artikel 7:610 BW).

Het verschil van inzicht kan worden voorkomen door duidelijk en helder in de overeenkomst en algemene voorwaarden op te nemen wat u als ZZP'er kunt bieden en tegen welke voorwaarden u de werkzaamheden gaat uitvoeren. De jurist van Rechtshulp Nederland kan u adviseren bij het opstellen van een een offerte, overeenkomst en algemene voorwaarden. 

Wanprestatie synoniem voor toerekenbare tekortkoming

Ook als u goede afspraken heeft gemaakt over de uit te voeren werkzaamheden en de prijs die de opdrachtgever hiervoor moet betalen, komt het regelmatig voor dat de opdrachtgever een factuur niet of een gedeelte voldoet, omdat de opdrachtgever vindt dat de werkzaamheden niet goed zijn uitgevoerd. Het is geen probleem als u met de opdrachtgever tot overeenstemming komt, maar in die gevallen waarin dat niet lukt wordt een juridisch geschil opgeworpen. In verreweg de meeste gevallen vindt de opdrachtgever het te duur en probeert een excuus aan te voeren om onder betaling uit te komen door zich te beroepen op wanprestatie.

Wordt u als ZZP'er in gebreke gesteld en wanprestatie verweten, maar bent u het daar niet mee eens, vraag dan de jurist van Rechtshulp Nederland om juridisch advies. U kunt dat direct doen met het ter incasso geven van uw factuur, waardoor u helemaal niets hoeft te betalen voor de juridische beoordeling en het advies dat de jurist u geeft op de wanprestatie waar de opdrachtgever zich op beroept.

Heeft u vragen over wanprestatie en niet betaalde facturen, dan kunt u de jurist van Rechtshulp Nederland met onderstaand formulier advies vragen.


 
E-mailen
Bellen
Info