Rechtshulp Nederland

Juridisch advies en rechtsbijstand 
 

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is een complex en breed rechtsgebied en is continu in beweging en kan niet los worden gezien van de onderneming.
Alle gemaakte afspraken hebben betrekking op de relatie tussen de werknemer en werkgever. Deze afspraken zijn geregeld in de wet, de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of het individuele arbeidscontract. Ter bescherming van de werknemer als zwakkere partij zijn de regels en wetten veelal van dwingend recht en mag hier niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken.

De arbeidsrechtadvocaten en juristen van Rechtshulp Nederland werken voor zowel commerciële ondernemingen als non-profit organisaties. Wij adviseren HR-afdelingen, ondernemingsraden en bestuurders over alle aspecten van het arbeidsrecht. Onze advocaten geven onder meer juridisch advies en bijstand bij arbeidsconflicten, arbeidsongeschiktheid,  reorganisaties, bedrijfsfraude en privacy.

De juristen kunnen u bijstaan bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten of het beoordelen daarvan, eventueel in samenwerking met uw HR-afdeling. Onze advocaten kunnen u bijstaan in procedures en procederen als het niet anders kan worden opgelost.

Heeft u advies en hulp nodig bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst of andere arbeidsrechtelijke documenten of heeft u een zieke werknemer en verloopt de re-integratie niet zoals het moet of houdt een voormalig werknemer zich niet aan een concurrentie- of relatiebeding?

Studiekostenbeding

Soms moet een werknemer verplicht (op grond van de wet of CAO) een opleiding volgen voor een bepaalde functie. De werkgever mag de kosten van verplichte opleidingen vanaf  augustus 2022 niet langer verhalen op de werknemer via een studiekostenbeding. Daarnaast moet de werkgever de werknemer in staat stellen de opleiding onder werktijd te volgen.

Nevenwerkzaamheden

In de arbeidswet mag de werkgever vanaf augustus 2022 een werknemer niet langer belemmeren om buiten het werkrooster voor een andere werkgever te werken. Een werkgever moet daarvoor een goede reden hebben, bv. belangenconflict of overschrijding van de arbeidstijdenwet.

Voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Werknemers hebben recht op transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Dit betekent dat werkgevers schriftelijk na indiensttreding meer informatie moeten verstrekken. Het gaat dan over de essentiële aspecten van de arbeidsovereenkomst. 

Hier kan gedacht worden aan de plaats waar wordt gewerkt wanneer er geen vaste werkplek is, concrete vakantie- en verlofregelingen, opleidingsbeleid en procedures bij ontslag. 

Daarnaast mogen werkgevers niet langer van werknemers verlangen om vaak op onvoorspelbare momenten te werken. De wetswijziging heeft vooral gevolgen voor werknemers met een oproepcontract. Werkgevers moeten een zo voorspelbaar mogelijk werkpatroon realiseren.

Relatie- en concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is een afspraak die een werkgever schriftelijk in een arbeidsovereenkomst kan vastleggen. Het doel van deze afspraak is te voorkomen dat de werknemer na uitdiensttreding kennis en ervaring gebruikt voor een andere werkgever, of voor een eigen bedrijf.

Met een relatiebeding wil een werkgever voorkomen dat zijn werknemer na uitdiensttreding voor of met zijn klanten, leveranciers en samenwerkingspartners gaat werken.

In het arbeidsrecht is omschreven wanneer een concurrentiebeding en een relatiebeding geldig zijn. Belangrijk voor de geldigheid is in ieder geval dat:

  • het beding schriftelijk wordt overeengekomen
  • de werkgever in de arbeidsovereenkomst uitlegt waarom een concurrentiebeding en/of relatiebeding belangrijk is, bijvoorbeeld om specialistische kennis of bedrijfsinformatie te beschermen
  • de werknemer begrijpt waarvoor hij of zij tekent en de consequenties daarvan goed kan overwegen (het beding moet zijn geschreven in een taal die de werknemer begrijpt)
  • de werknemer bij het moment van ondertekening meerderjarig is (18 jaar of ouder)

Heeft u vragen over het arbeidsrecht? Onze arbeidsrecht juristen staan klaar om uw vragen te beantwoorden. 

Neem contact op met één van onze juristen en informeer naar de mogelijkheden om u te adviseren en bij te staan bij het opstellen van arbeidscontracten, conflicten met de werknemer, rechtmatige ontslagaanzegging.
Wij zijn telefonisch bereikbaar op ons algemene nr. 085 - 401 77 14 of chat met onze jurist of advocaat.

 
E-mailen
Bellen
Info