Rechtshulp Nederland

Juridisch advies en rechtsbijstand 
 

Gratis incasso advies door juristen en advocaten

No Cure No Pay 

Is de betalingstermijn van uw factuur al geruime tijd verstreken en heeft u na een aanmaning geen zicht op betaling, wacht dan niet langer en laat ons, uw vordering incasseren.
Als opdrachtgever betaalt u niets voor het buitengerechtelijk incasseren van uw factuur. De incassokosten worden verhaald op uw debiteur.
Soms lukt het niet om uw factuur minnelijk voldaan te krijgen. Wij onderzoeken dan of sprake is van betalingsonwil of betalingsonmacht en overleggen met u of een gerechtelijke incassoprocedure moet worden gestart.

Gerechtelijke procedure

Afhankelijk van de complexiteit van een civiele procedure wordt de gerechtelijke incasso procedure uitgevoerd door één van onze juristen of advocaten.
Zij stellen een dagvaarding op en laten deze door onze deurwaarder aan uw debiteur uitreiken.
Hiermee laten wij zien dat het u menens is en geen genoegen neemt met het onbetaald laten van uw factuur.
Wanneer de rechter vonnis heeft gewezen, dan gaat onze deurwaarder aan de slag om uw geld bij de debiteur te incasseren.

Waar een ander incassobureau stopt, gaan wij verder

Niet alle incassobedrijven doen wat zij beloven. Sommige incassobureaus brengen u ondanks dat zij dienstverlening aanbieden op basis van No Cure No Pay kosten in rekening.
Daarbij verwijzen zij naar de kleine lettertjes in de voorwaarden. Andere incassobureaus beloven u koeien met gouden horens, maar blijft u ook met een kater en hoge kosten zitten.
Zelfs incassoadvocaten die pretenderen uw vordering via een door hun aan te vragen faillissement van uw debiteur binnen te halen, zadelen u op met hoge kosten op. Deze incassobureaus stellen niet uw belang, maar hun eigen geldgewin voorop.

Natuurlijk, ook wij zijn geen charitatieve instelling, maar wel 100% eerlijk over uw kansen om een vordering te incasseren. Bij ons is en blijft No Cure No Pay, ofwel kunnen wij uw vordering minnelijk niet incasseren, dan kost het u niets, gratis incasso blijft gratis.

In tegenstelling tot andere incassobureaus doen wij geen toezegging dat uw vordering binnen tien dagen zal zijn geïncasseerd. Wel hanteren wij een strak schema waarbij we de debiteur schriftelijk in gebreke stellen en betaling vorderen.

Wordt niet gereageerd op de incassobrief, dan zal de debiteur telefonisch worden benaderd. Reageert de debiteur dan nog steeds niet, dan gaan we met u in overleg of we een gerechtelijke incassoprocedure moeten starten. Daarbij kunt u aangeven dat u in aanmerking wil komen voor procesfinanciering.

Procesfinanciering

Geen één incassobureau biedt de mogelijkheid om een gerechtelijke incasso procedure te financieren. Wanneer wij uw vordering kansrijk achten, kunt u een beroep doen op volledige of gedeeltelijke procesfinanciering.
Voor het financiële risico dat wij lopen, betaalt u een klein percentage van de hoofdsom, als wij na vonnis de door de rechter toegewezen vordering, kunnen incasseren.
Het risico dat uw debiteur na vonnis failliet gaat of de vordering om andere redenen niet kan worden geïncasseerd, komt dan voor onze risico en rekening.

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. Bel ons: 085 - 401 77 14 of chat met onze jurist of advocaat.


 
E-mailen
Bellen
Info