Rechtshulp Nederland

Juridisch advies en rechtsbijstand door jurist of advocaat 
 

Rechtshulp en juridisch advies bij werk en inkomen


ARBEIDSRECHT

Wanneer niet meer met enthousiasme en plezier kan worden gewerkt doordat u een arbeidsconflict heeft met uw werkgever kan dat leiden tot stress op de werkvloer en vaak op privé. Om escalatie te voorkomen is het belangrijk dat u zich in een vroegtijdig stadium laat adviseren over uw rechtspositie. De juristen arbeidsrecht van Rechtshulp Nederland hebben een ruime ervaring in het de-escaleren van arbeidsgerelateerde problemen en kunnen u juridisch en sociaal maatschappelijk begeleiden. 

Arbeidsgerelateerde conflicten

Regelmatig worden onze juristen ingeschakeld en bemiddelen zij in het conflict tussen werknemer en werkgever. In de meeste situaties is de bemiddeling met de werkgever voldoende en worden in een bemiddelingsgesprek heldere afspraken gemaakt. In een klein aantal gevallen komt het voor dat de werkgever geen bemiddeling toestaat of gedurende het bemiddelingsgesprek laat blijken niet te willen meewerken aan normalisering van de werkverhouding. Komt u in de situatie dat de werkgever niet wil meewerken, dan krijgt u een juridisch advies over de te nemen stappen en maatregelen. Wij overleggen met u alle mogelijkheden en geven u inzicht in uw rechtspositie.

Grensoverschrijdend gedrag

Pesten, ongewenste intimiteiten en discriminatie zijn ongewenste situaties waar zo snel mogelijk een eind aan moet worden gemaakt. Maakt een werkgever of een collega zich schuldig aan grensoverschrijdend gedrag dan kunt u daar tegen opkomen. De juristen arbeidsrecht van Rechtshulp Nederland staan voor u klaar en kunnen het gedrag bij uw werkgever bespreekbaar maken. In extreme gevallen wordt een spoedprocedure bij de rechtbank aangevraagd en zullen onze juristen u begeleiden bij het doen van aangifte bij de politie.

Disciplinaire straf en aanzegging ontslag

Heeft u een disciplinaire straf gekregen en bent u het daar niet mee eens leg uw situatie dan voor aan onze juristen en u krijgt een gratis juridisch advies. Zo nodig nemen wij contact op met de werkgever en proberen wij de sanctie in te laten trekken of om te zetten naar een mildere straf. Wordt u onterecht ontslag aangezegd, wacht dan niet te lang en vraag een jurist of advocaat arbeidsrecht om advies. De werkgever moet wel een hele goede reden hebben om u te ontslaan. De laatste jaren kijkt de rechter steeds kritischer naar de ontslaggronden en komt in de meeste zaken tot de beslissing dat ontslag een veel te zwaar middel is.

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet ook wel om dringende reden kan alleen als u onrechtmatig heeft gehandeld. Hierbij kan gedacht worden aan diefstal of het gebruik van geweld, drugs en alcohol. Dit zijn zeer ernstige gedragingen met grote gevolgen voor de werknemer. Soms zijn omstandigheden aan te voeren of andere oorzaken dat het ontslag op staande voet een te zwaar middel moet worden geacht. De arbeidsrecht juristen van Rechtshulp Nederland kunnen u adviseren en verlenen rechtshulp.

Onrechtmatig ontslag door de werkgever kan voor de onderneming een financieel dure aangelegenheid worden. Wij adviseren u op voorhand om nooit akkoord te gaan met het ontslag, want dit kan ook gevolgen hebben voor een eventuele WW-uitkering. De werkgever is bij ontslag op niet economische gronden in bijna alle gevallen verplicht een vergoeding te betalen. Hoe hoog deze ontslagvergoeding wordt, is afhankelijk van de persoonlijke situatie en de omstandigheden die geleid hebben tot het ontslag. Onze juristen kunnen u adviseren en een vaststellingsovereenkomst opstellen, waarbij u naast een vergoeding ook recht kan houden op een WW-uitkering.

Ontslag tijdens ziekte of als gevolg van ziekte of zwangerschap is wettelijk niet toegestaan. Ga niet akkoord en schakel direct één van onze juristen in. 

Voorkomen beter dan genezen

Weet u nog niet zeker of u een probleem heeft, leg uw vraag dan geheel gratis voor aan onze jurist arbeidsrecht. Met onderstaand formulier kunt u aangeven wanneer u door onze jurist gebeld wil worden. Het verplicht u verder tot niets, maar het kan u wel een voorsprong geven mocht u in een conflict situatie komen met uw werkgever. 

Na ontvangst van uw verzoek neemt de jurist telefonisch contact met u op voor een juridisch advies

 
E-mailen
Bellen
Info