Rechtshulp Nederland

Juridisch advies en rechtsbijstand 
 

Rechtshulp en juridisch advies arbeidsrecht bij werk en inkomen

Wanneer niet meer met enthousiasme en plezier kan worden gewerkt doordat u een arbeidsconflict heeft met uw werkgever kan dat leiden tot stress op de werkvloer en vaak op privé. Om escalatie te voorkomen is het belangrijk dat u zich in een vroegtijdig stadium laat adviseren over uw rechtspositie. Onze advocaten arbeidsrecht hebben een ruime ervaring in het de-escaleren van arbeid gerelateerde problemen en kunnen u juridisch adviseren. 

Wordt of dreigt u te worden ontslagen, dan kan onze arbeidsrechtadvocaat u adviseren en bijstaan. Maar ook over achterstallig loon of concurrentie- en relatiebedingbeding kunt u onze advocaat inschakelen. 

Arbeid gerelateerde conflicten

Regelmatig worden onze juristen en advocaten ingeschakeld en bemiddelen zij in het conflict tussen werknemer en werkgever. In de meeste situaties is mediation tussen de werknemer en werkgever voldoende en worden heldere afspraken gemaakt. Bij een klein aantal gevallen komt het voor dat de werkgever geen bemiddeling toestaat of gedurende het mediation traject laat blijken niet te willen meewerken aan normalisering van de werkverhouding. Komt u in de situatie dat de werkgever niet wil meewerken, dan krijgt u juridisch advies over de te nemen stappen en maatregelen. Wij overleggen met u alle mogelijkheden en geven u inzicht in uw rechtspositie.

Grensoverschrijdend gedrag

Pesten, ongewenste intimiteiten en discriminatie zijn ongewenste situaties waar zo snel mogelijk een eind aan moet worden gemaakt. Maakt een werkgever of een collega zich schuldig aan grensoverschrijdend gedrag dan kunt u daar tegen opkomen. De jurist of advocaat arbeidsrecht van Rechtshulp Nederland staan voor u klaar en kunnen het gedrag bij uw werkgever bespreekbaar maken. In extreme gevallen wordt een spoedprocedure bij de rechtbank aangevraagd en zullen onze juristen u begeleiden bij het doen van aangifte bij de politie.


Disciplinaire straf en aanzegging ontslag

Heeft u een disciplinaire straf gekregen en bent u het daar niet mee eens leg uw situatie dan voor aan onze juristen en u krijgt een gratis juridisch advies. Zo nodig nemen wij contact op met de werkgever en proberen wij de sanctie in te laten trekken of om te zetten naar een mildere straf. Wordt u onterecht ontslag aangezegd, wacht dan niet te lang en vraag een jurist of advocaat arbeidsrecht om advies. De werkgever moet wel een hele goede reden hebben om u te ontslaan. De laatste jaren kijkt de rechter steeds kritischer naar de ontslaggronden en komt in de meeste zaken tot de beslissing dat ontslag een veel te zwaar middel is.

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet ook wel om dringende reden kan alleen als u onrechtmatig heeft gehandeld. Hierbij kan gedacht worden aan diefstal of het gebruik van geweld, drugs en alcohol. Dit zijn zeer ernstige gedragingen met grote gevolgen voor de werknemer. Soms zijn omstandigheden aan te voeren of andere oorzaken dat het ontslag op staande voet een te zwaar middel moet worden geacht. Onze arbeidsrecht advocaat of jurist van kunnen u adviseren en verlenen rechtshulp.

Onrechtmatig ontslag door de werkgever kan voor de onderneming een financieel dure aangelegenheid worden. Wij adviseren u op voorhand nooit akkoord te gaan met het ontslag, want dit kan ook gevolgen hebben voor een eventuele WW-uitkering. De werkgever is bij ontslag in bijna alle gevallen verplicht een transitievergoeding te betalen. Hoe hoog deze ontslagvergoeding wordt, is afhankelijk van de persoonlijke situatie en de omstandigheden die geleid hebben tot het ontslag. Onze advocaat of jurist kunnen u adviseren en een vaststellingsovereenkomst opstellen, waarbij u naast een vergoeding ook recht kan houden op een WW-uitkering.


Ontslag tijdens zwangerschap


Ontslag tijdens ziekte of als gevolg van ziekte of zwangerschap is wettelijk niet toegestaan. Ga niet akkoord en schakel direct één van onze juristen in. 

Transitievergoeding als u wordt ontslagen?

De hoogte van de transitievergoeding die uw werkgever betaalt bij ontslag wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: uw maandsalaris en de duur van het dienstverband. Sinds 1 januari 2020 is de berekening van de transitievergoeding veranderd.

Informeer bij onze advocaten arbeidsrecht of u recht heeft op een transitievergoeding. telefonisch: 085-130 56 90

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan op diverse manieren eindigen, zoals met wederzijds goedvinden. De voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst in dat geval eindigt worden doorgaans vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. In deze overeenkomst worden verschillende onderwerpen geregeld: beëindigingsvergoeding, vrijstelling van werk, getuigschrift, concurrentie- en relatiebeding en eindafrekening. Het is van belang dat alle afspraken goed worden vastgelegd.


Weet u nog niet zeker of u een probleem heeft, leg uw vraag dan geheel gratis voor aan onze advocaat arbeidsrecht. Met onderstaand formulier kunt u aangeven wanneer u door onze advocaat gebeld wil worden. Het verplicht u verder tot niets, maar het kan u wel een voorsprong geven mocht u in een conflict situatie komen met uw werkgever. 

Na ontvangst van uw verzoek neemt de jurist of advocaat telefonisch contact met u op voor een juridisch advies

 
E-mailen
Bellen
Info