Rechtshulp Nederland

Juridisch advies en rechtsbijstand 
 

VASTGOEDRECHT

Vastgoedrecht is het recht dat te maken heeft met onroerend goed. Hierbij kan gedacht worden aan de juridische aspecten van financiering, koop en verkoop, huur en verhuur, projectontwikkeling en het bouwrecht dat onder vastgoedrecht valt.

Juridische kennis en kunde rond het vastgoed wordt steeds belangrijker, omdat de met vastgoed verband houdende belangen, groter en complexer worden en regels en wetten in snel tempo veranderen.
Risico’s nemen toe en juridische vraagstukken waarmee u te maken krijgt, worden ingewikkelder. 

Projectontwikkelaars, aannemers, eigenaren, beleggers, beheerders, woningcorporaties en overheden hebben allen hun eigen belangen.

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met onroerend goed. De advocaten kunnen u adviseren en ondersteunen op het gebied van de verschillende vraagstukken die betrekking hebben op het vastgoed- en bouwrecht:

• aan- en verkoop vastgoed;
• voeren van onderhandelingen;
• opmaken en controleren van contracten;
• aangaan zakelijke huurovereenkomst of geschilbeslechting huurrecht;
• nakoming van huurovereenkomsten en indeplaatsstelling;
• voeren van arbitrageprocedure; • vergunningsaanvragen;
• projectontwikkeling;
• vastgoedbelegging, beheer en -exploitatie;
• bouwkundige garanties en de nakoming daarvan;
• appartementsrechten VvE;
• aannemingsovereenkomst;

Heeft u vragen op het gebied van het vastgoedrecht, neem dan contact met ons op, dat kan telefonisch: 

085 401 77 14 of 06 211 521 25

Onze advocaten en juristen beantwoorden zakelijke vragen ook via onze online chat:

chat met advocaat of jurist

 
E-mailen
Bellen
Info