Rechtshulp Nederland

Juridisch advies en rechtsbijstand 
 

Echtscheiding

Als u besloten heeft te scheiden, moeten veel zaken worden geregeld. Een scheiding maakt veel emoties los en kan een periode van spanning en stress met zich meebrengen. Maken kinderen deel uit van uw gezin, dan moeten daar afspraken over worden gemaakt. Daarnaast zullen de verdeling van gemeenschappelijke eigendommen en de woning geregeld moeten worden

Uiteraard verdient het de voorkeur dat u de scheiding met uw partner bespreekt en samen probeert eruit te komen. Niet iedere echtscheiding verloopt soepel en kan bij één van de partijen zo beladen worden, dat de ander in de verdrukking dreigt te komen. In onze rechtspraktijk komt het met enige regelmaat voor dat beide partijen de (koop)woning niet willen opgeven, terwijl nog langer samenwonen ook niet gewenst is. Ook wil het nogal eens voorkomen dat de alleenverdiener, niet bereid is de ander financieel te onderhouden. Zijn er gezamenlijke kinderen dan gebeurt het wel dat de ene partij, de omgang met de kinderen aan de andere partij niet gunt.

Echtscheidingsconvenant

Bent u het samen eens dat een scheiding onvermijdelijk is en wilt u de scheiding in goed overleg met elkaar regelen, dan kan een mediator uitkomst bieden. U gaat samen met de mediator om de tafel zitten en in goed overleg tot afspraken komen.

Onze advocaten zijn als mediator opgeleid om in overleg met u beiden, alle zaken die bij een scheiding moeten worden geregeld, te bespreken. 

Een mediation traject is zinvol en uiteindelijk levert het voor beiden een win-win situatie op. Naast het met elkaar in gesprek blijven, zorgt onze ervaren mediator bij geschillen over een onderdeel van de scheiding dat na discussie een voor beide partijen aanvaardbare oplossing wordt gevonden.  In een ongedwongen setting met een ervaren bemiddelaar, in plaats van een kille en afstandelijke rechtzaal waar een rechter na het horen van partijen de beslissingen neemt.

Samen met onze advocaat / mediator bespreekt u de oplossingen en de mediator zorgt ervoor dat de afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

In een echtscheidingsconvenant worden de afspraken vastgelegd die gezamenlijk zijn gemaakt ten behoeve van het regelen van de scheiding. Stel dat er in de toekomst discussie ontstaat over de afspraken. Bijvoorbeeld over de verdeling van pensioenen of de verkoop of bewoning van de eigen woning. Het convenant kan dan uitsluitsel geven over de afspraken, die in beginsel altijd bindend zijn. Bij de beschikking van de rechtbank over de echtscheiding wordt verwezen naar het echtscheidingsconvenant.

  • Echtscheiding familierecht
  • Echtscheiding familierecht

Overweegt u een mediation traject, vraag dan onze familierecht advocaten naar de mogelijkheden.

Onze mediator helpt bij het maken van de afspraken en stelt  het echtscheidingsconvenant op.  Omdat onze mediators ook familierecht advocaten zijn kan een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding worden ingediend bij de rechtbank en duurt de behandeling niet maanden, maar kan worden verkort tot enkele weken.

Na het bereiken van een akkoord en het vastleggen van de afspraken in een echtscheidingsconvenant en soms aangevuld met een ouderschapsplan, dient de advocaat een verzoekschrift voor echtscheiding aan bij de rechtbank. In de meeste gevallen wordt de echtscheiding door de rechter uitgesproken en vastgelegd in een beschikking zonder dat u hiervoor hoeft te verschijnen in de rechtbank.

Ouderschapsplan

Wanneer minderjarige kinderen deel uitmaken van het gezin, is het bij een echtscheiding verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Het ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben (met of zonder gezamenlijk gezag) of samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.
Bij een echtscheiding moeten de kinderen betrokken worden wanneer afspraken worden gemaakt die over hen gaan. Voor kinderen is het belangrijk dat er naar ze wordt geluisterd. En dat ze niet klem komen te zitten in strijd tussen hun ouders. Bespreek samen met uw (ex)partner hoe u dat doet en maakt u gebruik van onze advocaat / mediator, dan kan zij bemiddelen en zo nodig met de kinderen praten over de scheiding en de gevolgen daarvan voor de kinderen.


Kinder- en partneralimentatie

Aanspraak maken op kinder- en/of partneralimentatie?

Lees hier meer over alimentatie.


 
E-mailen
Bellen
Info