Rechtshulp Nederland

Juridisch advies en rechtsbijstand 
 

Incassobedrijf en bevoegdheden

Wie mag een incassobureau beginnen?

Iedereen kan (nu nog) zonder kennis en ervaring een incassobureau starten. De enige voorwaarde is dat het incassobureau als bedrijf bij de Kamer van Koophandel wordt ingeschreven. Met een investering van maximaal € 51,95 is een incassobedrijf snel opgericht en operationeel. 

Welke bevoegdheden heeft een incassobedrijf?

Een incassobureau kan namens een bedrijf proberen een vordering te incasseren. Het incasseren van een vordering op een consument/particulier is aan wettelijke regels gebonden. Voordat een incassobureau incassokosten mag berekenen moeten ze een consument/particulier in de gelegenheid stellen zonder kostenverhogende maatregelen, de openstaande rekening te voldoen.

Het is niet eenvoudig om de goede incassobedrijven van de malafide incassobedrijven te onderscheiden. Het aanzeggen van beslag op inkomsten, auto e.d., of het dreigen met een slotenmaker en binnentreden met politie, ook wel sterke arm genoemd, mag niet.

Voor deze handelingen is een vonnis nodig en die handelingen mogen alleen door een gerechtsdeurwaarder worden uitgevoerd en niet door een incassomedewerker. 

Wanneer u een incassovordering betwist, dan mag een incassobureau niet doorgaan met zijn incassowerkzaamheden, maar zullen zij moeten reageren op de redenen die u aandraagt.
Een malafide incassobureau kan dat in de meeste situaties niet, omdat ze daarvoor de benodigde juridische kennis missen.

Een incassobureau kan een dagvaarding opstellen, maar alleen een gerechtsdeurwaarder mag een dagvaarding aan u uitreiken en dat moet officieel met een ambtshandeling. Lees hier meer over de dagvaardingsprocedure………

Keurmerk incassobureau

Incassobureaus kunnen zich aansluiten bij de Nederlandse Vereniging Van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen, afgekort het NVI, maar wettelijk is dat (nog) niet verplicht. Ondanks de hoge eisen waaraan een gecertificeerde incasso onderneming moet voldoen is het geen garantie dat zij zich ook houden aan de regels van het NVI.

Incassokosten berekenen

Voor het berekenen van incassokosten gelden strenge regels. De inhoud van de incassobrief moet voldoen aan de wettelijke regels.  U moet een brief te krijgen waarin staat dat u na ontvangst van die incassobrief, minimaal 14 dagen de tijd heeft, om kosteloos te betalen. In de brief moet ook staan welke kosten het incassobureau aan u mag berekenen wanneer u niet of niet tijdig betaald.

Een aantal incassobedrijven neemt het niet zo nauw met die wettelijke regels. Het komt te vaak voor dat een incassobureau de 14-dagen brief niet stuurt. U ontvangt dan een zgn. aanmaningsbrief waarin wordt vermeld dat zij u eerder een 14-dagen brief hebben gestuurd, waarop u niet met betaling heeft gereageerd en daarom het recht hebben om de vordering te verhogen met de incassokosten.

Wanneer u de 14-dagen brief niet heeft ontvangen, bent u de incassokosten niet verschuldigd. U kunt het incassobureau dat laten weten. U betaalt dan alleen de hoofdsom (rekening die u vergeten bent te betalen) en afhankelijk van de situatie eventuele wettelijke rente.
Komt het tot een procedure voor de rechtbank, dan zal het incassobedrijf moeten bewijzen dat zij de 14-dagen brief hebben verstuurd en dat de brief bij u is bezorgd.

Wettelijke consumentenrente

De wettelijke consumentenrente is sinds 2023 vastgesteld op 6% van de hoofdsom (de rekening/factuur) en is verschuldigd vanaf de dag dat u in verzuim verkeert. U bent in verzuim wanneer u in gebreke bent gesteld en de termijn die in de incassobrief staat verstreken is zonder dat betaling heeft plaatsgevonden.

Zowel incassobureaus maar ook gerechtsdeurwaarders proberen soms de rente kunstmatig te verhogen. Ze zetten dan de consumentenrente bv. 1 of 2 procent hoger dan de wettelijke rente, waardoor u meer betaald dan wettelijk is toegestaan. 

Berekenen wettelijke consumentenrente, klik hier.

Ontvangt u een incassobrief en denkt u te maken te hebben met een malafide incassobureau, laat het ons dan weten. Stuur een e-mail naar: info@rechtshulp-nederland.nl.

 
E-mailen
Bellen
Info