Rechtshulp Nederland

Juridisch advies en rechtsbijstand 
 

Gratis incasso advies door juristen en advocaten

No Cure No Pay incasso

Bijna iedere onderneming krijgt een keer te maken met klanten die de factuur niet betalen. Los van het feit dat niet wordt betaald voor geleverde goederen of diensten, bent u als ondernemer ook nog eens veel tijd kwijt om uw openstaande factuur proberen te incasseren. Is de betalingstermijn van uw factuur al geruime tijd verstreken en heeft u na een aanmaning geen zicht op betaling, wacht dan niet langer en laat ons, uw vordering incasseren.
Als opdrachtgever betaalt u niets voor het buitengerechtelijk incasseren van uw factuur. De kosten worden verhaald op uw debiteur.

No Cure No Pay betekent letterlijk uit het Engels vertaald: geen oplossing, geen betaling. Dit dekt de lading volledig en geeft direct aan waar incasso no cure no pay voor staat. U betaalt geen kosten (no pay) voor onze dienstverlening als het niet lukt om minnelijk de openstaande vordering voor u te incasseren (no cure) bij uw klant. 

Waar een ander incassobureau stopt, gaan wij verder

Niet alle incassobedrijven doen wat zij beloven. Sommige incassobureaus brengen u ondanks dat zij dienstverlening aanbieden op basis van No Cure No Pay kosten in rekening.
Daarbij verwijzen zij naar de kleine lettertjes in de voorwaarden. Andere incassobureaus beloven u koeien met gouden horens, maar blijft u ook met een kater en hoge kosten zitten.
In tegenstelling tot andere incassobureaus doen wij geen toezegging dat uw vordering binnen tien dagen zal zijn geïncasseerd. Wel hanteren wij een strak schema waarbij we de debiteur schriftelijk in gebreke stellen en betaling vorderen.

Gerechtelijke incasso procedure

Wanneer het minnelijke traject geen resultaat heeft opgeleverd kunnen wij voor u het gerechtelijk incassotraject starten of na overleg het faillissement aanvragen van de debiteur. Hiermee onderscheiden wij ons van incassobureaus, omdat onze advocaten bevoegdheden hebben die een gewoon incassobureau niet heeft.   

Afhankelijk van de complexiteit van een civiele procedure wordt de gerechtelijke incasso procedure uitgevoerd door één van onze juristen of advocaten.
Zij stellen een dagvaarding op en laten deze door onze deurwaarder aan uw debiteur uitreiken.
Hiermee laten wij zien dat het u menens is en geen genoegen neemt met het onbetaald laten van uw factuur.
Wanneer de rechter vonnis heeft gewezen, dan gaat onze deurwaarder aan de slag om uw geld bij de debiteur te incasseren.

Procesfinanciering

Geen ander incassobureau biedt de mogelijkheid een gerechtelijke incasso procedure te financieren. Wanneer wij de vordering kansrijk achten, kunt u een beroep doen op volledige of gedeeltelijke procesfinanciering. Voor het financiële risico dat wij lopen, betaalt u een klein percentage van de hoofdsom, als wij na vonnis de door de rechter toegewezen vordering, kunnen incasseren. Het risico dat uw debiteur na vonnis failliet gaat of de vordering om andere redenen niet kan worden geïncasseerd, komt dan voor onze risico en rekening.

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. Bel ons: 085 - 401 77 14.


 
E-mailen
Bellen
Info