Rechtshulp Nederland

Juridisch advies en rechtsbijstand 
 

Gerechtsdeurwaarder of deurwaarder? Herkennen gerechtsdeurwaarder?

Gerechtsdeurwaarders zijn openbaar ambtenaren die taken uitvoeren die de wet aan hun heeft toegekend. Vaak wordt een gerechtsdeurwaarder ook wel deurwaarder genoemd.

Naast de gerechtsdeurwaarder zijn er ook belasting deurwaarders. Deze deurwaarders werken voor de centrale overheid, provincie, gemeente of waterschap.

Een gerechtsdeurwaarder heeft geen uniform zoals bv. politieagenten hebben. Wanneer een deurwaarder in persoon verschijnt, dan zal hij zich legitimeren. Het legitimatiebewijs is afgegeven door het ministerie van veiligheid en justitie en omschrijft de functie van de persoon die zich legitimeert. Nog geen vertrouwen? Dan kun je de naam van de persoon die zich legitimeert controleren in het register gerechtsdeurwaarders.

Wat doet een gerechtsdeurwaarder?

Veelal heeft een gerechtsdeurwaarder een incassopraktijk dat wordt gecombineerd met de ambtelijke taken van een deurwaarder. Een bedrijf die een factuur niet betaald krijgt, kan een gerechtsdeurwaarder of een incassobureau zonder deurwaarder inschakelen om de schuld buitengerechtelijk te laten incasseren.  De keuze van een opdrachtgever voor een gewone incassobureau heeft te maken met de kosten. In de meeste gevallen is een incassobureau goedkoper dan een gerechtsdeurwaarder.

Wanneer het niet lukt om een schuld te incasseren, dan kan de opdrachtgever een gerechtelijke incassoprocedure starten. Niet alle gewone incassobureaus zijn in staat om een opdrachtgever te ondersteunen in een gerechtelijke procedure. In die situatie zal de opdrachtgever een beroep moeten doen op een advocaat, jurist of gerechtsdeurwaarder, die namens de opdrachtgever een dagvaarding opstelt.

De dagvaarding moet officieel worden uitgereikt aan de partij die voor de rechter wordt gedaagd. Hier komt de gerechtsdeurwaarder om de hoek kijken, want uitsluitend de gerechtsdeurwaarder mag een dagvaarding uitreiken. De gerechtsdeurwaarder gaat op pad en meldt zich bij het adres waar de partij die wordt gedagvaard volgens het bevolkingsregister verblijft en geeft de dagvaarding af.

Als de deurwaarder een dagvaarding heeft uitgebracht in opdracht van een incassobureau, advocaat of jurist, dan wordt een afschrift van de betekende dagvaarding aan die partij gestuurd. Pas na een uitspraak van de rechtbank komt de gerechtsdeurwaarder weer in beeld. De uitspraak ook wel vonnis genoemd moet door de gerechtsdeurwaarder aan de partij die werd veroordeeld worden bekend gemaakt met een bevel om dat waartoe de partij is veroordeeld te voldoen.

Voldoet de veroordeelde partij niet aan het vonnis, dan kan de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op het vermogen van de veroordeelde partij. Dit kan zijn een beslag op een tegoed bij een bank of andere financiële instelling, beslag op inkomen uit dienstbetrekking, beslag op roerende en onroerende zaken.

Heeft u een dagvaarding ontvangen?

Bent u gedagvaard in een civiele procedure omdat u een rekening niet op tijd heeft betaald? Kom dan in actie, het kan u behoorlijk wat kosten besparen. Niets doen is geen optie, want wanneer u niet komt opdagen bij de rechter, wordt u veroordeeld tot betaling van de vordering incl. de incassokosten en proceskosten. 

Wanneer u ons tijdig inschakelt, dan kunnen wij met de gerechtsdeurwaarder overleggen om de procedure te stoppen. Zet de deurwaarder de procedure wel voort, dan overleggen wij met u over de te nemen stappen. Onze jurist beoordeelt gratis de vordering en kijkt of het voeren van verweer zinvol is. 

 
E-mailen
Bellen
Info