Rechtshulp Nederland

Juridisch advies en rechtsbijstand 
 

Juridisch advies, rechtshulp en rechtsbijstand aan particulieren / consumenten

Arbeidsrecht, werk en ontslag

Aansprakelijkheid en schade

Belastingdienst en toeslagen


Advocaten en juristen van Rechtshulp Nederland geven advies aan consumenten en ondernemers bij geschillen. Blijkt hierna dat u rechtsbijstand nodig heeft, dan kunt u gebruik maken van onze advocaat of jurist.

Onze specialist beoordeelt uw rechtsvraag en maakt heldere afspraken over de te verrichten werkzaamheden in het buitengerechtelijk traject en de kosten. Rechtshulp Nederland werkt in het buitengerechtelijk traject op basis van een vaste prijs. Wij hanteren redelijke tarieven en indien u daarvoor in aanmerking komt worden de werkzaamheden door een advocaat uitgevoerd op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Op de site van de Raad voor de Rechtsbijstand kunt u lezen of en wanneer u in aanmerking komt voor een pro-deo advocaat.

Consumentenrecht

Het consumentenrecht is het rechtsgebied dat zich bezighoudt met de rechten van u als consument bij het lenen van geld, afnemen van producten of diensten. Doet u een particuliere aankoop bij een professionele partij? Dan is sprake van een consumentenkoop. Bijvoorbeeld de aanschaf van een wasmachine of het kopen van een auto bij een dealer of handelaar. Heeft u een geschil dan kunt u onze jurist vragen om advies en indien nodig rechtshulp.

Ook het (online) inhuren van diensten of het verlenen van een opdracht als particulier aan een zakelijke partij valt onder het consumentenrecht. Hierbij kunt u denken aan het laten schilderen van uw woning of het leggen van een vloer. Een consument heeft bijna altijd 14 dagen bedenktijd na een aankoop.

Via whatsapp online chat kunt u onze advocaten een vraag stellen of een geschil voorleggen.

Telemarketing en colportage

Kent u het? Je wordt ongevraagd gebeld om een nieuw abonnement op telefoon, energie e.d. af te nemen. Sommige telemarketeers maken het heel bont en bieden u aantrekkelijke reizen of vertellen dat u een reis heeft gewonnen. In het consumentenrecht is geregeld wanneer misleidende of agressieve verkooptechnieken zijn gebruikt, u het recht heeft om de koop ongedaan te maken. De wettelijke regels voor telemarketing zijn ingrijpend gewijzigd. Een bedrijf mag niet ongevraagd bellen naar consumenten

om een nieuw abonnement, product of dienst te verkopen of om een donatie voor een goed doel op te halen. Wordt u toch een dienst of product aangepraat, vraag dan via onze chat advies.

Voor online aankopen via een webwinkel gelden regels waar verkopers zich aan moeten houden. Meestal heeft u 14 dagen bedenktijd en kunt u de overeenkomst nog ongedaan maken. Meer over online aankopen................

Koop op afstand bij webshop

Bij een koop op afstand heeft u geen persoonlijk contact met de verkoper. Een webshop is daar een voorbeeld van. De consument neemt van een professionele handelaar een product of dienst af.
Een groot misverstand van webshops is dat zij denken dat het herroepingsrecht van 14 dagen ingaat als u de bestelling hebt geplaatst. In de meeste situaties heeft u een bedenktijd van 14 dagen die pas ingaat op de dag na levering van het product of bij deellevering, het laatste product is bezorgd.

Het herroepingsrecht geeft het recht om de overeenkomst zonder opgave te ontbinden. U mag dus afzien van het product of de dienst. Webwinkels zijn verplicht om het herroepingsformulier mee te sturen met de levering. U bent niet verplicht het formulier te gebruiken, maar mag ook een e-mail sturen waarin u een beroep doet op herroeping. De enige verplichting is dat heel duidelijk wordt aangegeven dat wordt afgezien van de koop of dienst, een reden opgeven is niet noodzakelijk.

Nadat u gebruik hebt gemaakt van het herroepingsrecht moet(en) de ontvangen product(en) binnen 14 dagen teruggestuurd zijn naar de webwinkel. De verkoper is verplicht uiterlijk  binnen 14 dagen na ontvangst van de herroepingsverklaring de van u ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten terugbetalen. Dus niet alleen de koopsom, maar ook betaalde belastingen en verzendkosten. Wat betreft de verzendkosten heeft u als consument alleen recht op terugbetaling van normale verzendkosten. Wanneer de verkoper heeft aangegeven dat de kosten van retourzending voor rekening van de consument komt, dan betaalt u zelf de verzendkosten. De verkoper moet de koopsom terugbetalen zoals hij deze heeft ontvangen, u hoeft geen genoegen te nemen met een tegoedbon.

Ondervindt u problemen met een webshop leg dan via chat of mail je geschil aan ons voor, dan gaan wij voor u aan de slag.

Huurrecht

Als huurder heeft u rechten maar ook plichten. De plichten zijn er vooral op gericht dat u op tijd uw huur betaald en geen overlast of schade veroorzaakt in of rondom de woning.  De huurder wordt meer beschermd dan de verhuurder. Zo is het voor een verhuurder niet makkelijk om u uit uw woning te zetten.

Zolang u zich als een goed huurder gedraagt, geen overlast veroorzaakt en de huur op tijd betaald kan de verhuurder niet zomaar de huurovereenkomst beëindigen. Heeft u een geschil met de verhuurder over onderhoud of huurverhoging vraag onze juristen en advocaten om juridisch advies. Meer over huur en verhuur............  

Incassobureaus goed en fout 

Bijna iedereen vergeet wel eens een rekening te betalen. Vaak stuurt het bedrijf eerst nog een herinnering. Wordt de rekening dan nog niet betaald, dan kan het bedrijf een incassobureau inschakelen om de rekening te incasseren.  Nederland grossiert in incassobureaus. Onze advocaten voeren regelmatig verweer over onterechte incassovorderingen.

Soms wordt de incassobedrijf gecombineerd met een praktijk van een gerechtsdeurwaarder. Zowel incassobureaus met als zonder gerechtsdeurwaarder gaan regelmatig in de fout. Wat zijn uw rechten?................ 

Erfrecht

In samenwerking met onze partner Erfrecht Visie bieden wij u gratis advies op het gebied van het erfrecht. Kandidaat notarissen geven informatie over testament, levenstestament en schenkingen. Regelmatig geven zij lezingen en presentaties. Ook op het gebied van samenlevingsovereenkomst en huwelijk kunt u bij Erfrecht Visie terecht. 

Op de website Erfrechtvisie kunt u meer lezen over de diensten die worden aangeboden. 
E-mailen
Bellen
Info