Rechtshulp Nederland

Juridisch advies en rechtsbijstand 
 

Kosten en tarieven ZZP

Gratis juridisch advies

Maakt u gebruik van de jurist van Rechtshulp Nederland, dan wordt uw rechtsvraag gratis door onze jurist beantwoord. Met dit antwoord bent u in staat om de juiste stappen te zetten en beslissingen te nemen die u verder kunnen helpen. Soms is een juridisch advies niet voldoende en is de inspanning van een jurist nodig om uw belangen te beschermen of om uw vordering veilig te stellen.

Voor deze dienstverlening betaalt u een vooraf overeengekomen fixed-price voor de werkzaamheden die de jurist buitengerechtelijk voor u verricht. De vergoeding is geen standaard tarief, maar wordt vastgesteld op basis van een inschatting van de werkzaamheden. Beschikt u over een rechtsbijstandsverzekering en staat het vrij om een jurist of advocaat naar keuze in te schakelen, dan betaalt u niets en worden de kosten door uw rechtsbijstandsverzekeraar voldaan.

Incasso werkzaamheden

Incassowerkzaamheden worden primair door de samenwerkingspartner van Rechtshulp Nederland uitgevoerd. Voor vorderingen die niet ouder zijn dan 120 dagen na vervaldatum hanteert In-Kas Intermediair het No Cure No Pay principe. De debiteur dient de incassokosten te betalen. Ook als de debiteur na het starten van het incassotraject alsnog rechtstreeks aan u voldoet, zijn de incassokosten verschuldigd. 

Is uw factuur of vordering ouder dan 120 dagen, dan kan In-Kas Intermediair buitengerechtelijk voor u incasseren en kunt u de incassering tegen een van te voren fee uit laten voeren. 

Gerechtelijke incasso

Wordt buitengerechtelijk niet door de debiteur voldaan, dan ontvangt u een voorstel voor een gerechtelijk incassotraject. De kosten van een gerechtelijk traject worden vnl. door vaststaande tarieven van gerechtsdeurwaarders en rechtbank bepaald. Deze out-of-pocket kosten moeten door Rechtshulp Nederland, maar ook door In-Kas Intermediair rechtstreeks aan de deurwaarder of rechtbank voldaan en door de debiteur/gedaagde aan u worden terugbetaald als de rechtbank procedure met een vonnis wordt afgesloten. Het opstellen van de dagvaarding is gratis, u betaalt slechts een voorschot voor de griffierechten, betekenen van de dagvaarding en voor het optreden van een jurist een salaris gemachtigde. De door u voorgeschoten kosten moeten door de debiteur na veroordeling worden voldaan.

Procesfinanciëring gerechtelijke procedures

Onder strikte voorwaarden is Rechtshulp Nederland bereid om opdrachten ter uitvoering van gerechtelijke procedures te verrichten op basis van proces financiering. Rechtshulp Nederland betaalt in dat geval de kosten van de procedure, exclusief de griffiekosten. Ook het verweer bij een tegenvordering in een procedure valt onder de proces financiering. U betaalt na het winnen van de procedure een fee, afhankelijk van de hoogte van de vordering. Bij verlies van de procedure voor zover deze door u als opdrachtgever is ingesteld, bent u niets verschuldigd. 

Voor vrijblijvende informatie of een offerte kunt u telefonisch contact opnemen: 085 - 401 77 14.

 
E-mailen
Bellen
Info