Rechtshulp Nederland

Juridisch advies en rechtsbijstand 
 

Administratieve ondersteuning ZZP / Belastingdienst ZZP


Regelmatig wordt bij ZZP'ers de indruk gewekt dat een ZZP door de belastingdienst als ondernemer wordt beschouwd als die tenminste drie opdrachtgevers heeft waarvoor werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit is een misvatting en niet juist. De belastingdienst kijkt naar verschillende aspecten van een ZZP, waarbij het gaat om de ZZP'er als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Naast onder andere aspecten dat de ZZP'er winst moet maken en ondernemersrisico loopt is van zeer groot belang hoe het zit met de gezagsverhouding. Krijg je bv. een opdracht dat je naar eigen inzicht en verantwoordelijkheid uit moet voeren, of ben je naast vaste medewerkers van de opdrachtgever een kracht die meeloopt in de uitvoering van de opdracht(en).

De belastingdienst heeft een check voor ondernemersVoldoe je niet aan de vereisten om als ondernemer te worden aangemerkt, dan kunnen de juristen van Rechtshulp Nederland adviseren hoe uiteindelijk wel aan de vereisten voor ondernemer kan worden voldaan.

U wilt doen waar u goed in bent, uw vak of beroep zo goed mogelijk uitvoeren. Als ZZP'er bent u ook ondernemer en dat betekent dat u verplichtingen heeft naar uw opdrachtgevers, maar ook naar de overheid en dan in het bijzonder de belastingdienst. Menig ZZP'er waarmee Rechtshulp Nederland heeft gesproken geeft aan dat zij moeite hebben met de administratie van hun onderneming en dat zij dit uitbesteden aan een Administratie- en Belastingadvieskantoor. Waar de ZZP veel moeite mee heeft zijn de hoge kosten die met het uitbesteden van de administratie gemoeid zijn.  

Rechtshulp Nederland heeft de mogelijkheden voor de ZZP onderzocht om met minimale inspanning en tegen geringe kosten de ZZP zelf in staat te stellen administratie, boekhouding en aangiften voor omzetbelasting en inkomstenbelasting te doen. Met een paar uur per maand kan de ZZP'er op jaarbasis duizenden euro's besparen. Kennis van belastingwetgeving en boekhouden is niet nodig. Adviseurs van Rechtshulp Nederland kunnen de ZZP'er ondersteunen en op iedere locatie die u wenst instructie geven en de basisgegevens voor uw onderneming in het boekhoudpakket inrichten.

Naast de administratie zijn contracten, offertes en algemene voorwaarden waarin wordt vastgelegd onder welke voorwaarden en tarieven de ZZP werkzaamheden verricht vaak van cruciaal belang. Het gaat hierbij om zaken als een resultaat of inspanningsverplichting. Is sprake van een overeenkomst van opdracht of aanneming van werk. Wanneer moet een opdrachtgever betalen en wat als een opdrachtgever niet wil of kan betalen. Allemaal zaken die in contracten en voorwaarden worden vastgelegd. Een goed begin is het halve werk en daarom is het van belang om al voor het starten met de uitvoering van werkzaamheden hier over na te denken en te laten adviseren. De juristen van Rechtshulp Nederland kunnen hiermee verder helpen.


  

 
E-mailen
Bellen
Info