Rechtshulp Nederland

Juridisch advies en rechtsbijstand 
 

Incassodiensten voor ZZP'er

Niets is zo vervelend als een opdrachtgever niet wil betalen voor het werk dat is verricht. Als het een eenmalige klus is voor een bepaalde duur en u krijgt niet betaald, dan moet veel tijd en energie gestoken worden in het aanmanen en sommeren van uw debiteur. Rechtshulp Nederland en haar samenwerkingspartner In-Kas Intermediair B.V. zijn ervaren en zeer bedreven in het incasseren van vorderingen. 

In-Kas Intermediair kan door haar werkwijze bewerkstelligen dat uw debiteur binnen redelijke termijn gaat betalen. Na maximaal 21 dagen wordt het buitengerechtelijk incassotraject afgerond en in meer dan 94% van de incasso's is dan voldaan. Met een klein percentage van de debiteuren die in betalingsonmacht verkeren wordt een betalingsregeling overeengekomen.

Hoe werkt het incassoteam van In-Kas Intermediair? Als een factuur door uw opdrachtgever niet is voldaan binnen de betalingstermijn, dan kunt u de factuur en de gegevens over de debiteur digitaal insturen via onderstaande formulier. De opdracht mits voor 14.00 uur ontvangen wordt dezelfde dag in behandeling genomen en wanneer de gegevens van de opdrachtgever bekend zijn, gaat diezelfde dag via e-mail een aanmaning naar de debiteur.

De debiteur krijgt zeven dagen de tijd om de factuur te voldoen. Is op de achtste dag de factuur niet betaald, dan volgt een 2e brief via normale post en email en wordt de opdrachtgever een sommatie gestuurd om binnen 5 dagen te betalen. Wordt dan nog niet voldaan, dan volgt een brief met de aankondiging dat een gerechtelijke incassoprocedure wordt opgestart.

Is de debiteur een particulier/consument dan zijn er wettelijke termijnen waaraan voldaan moet worden. Deze zogeheten veertien dagen brief stelt de particulier/consument in de gelegenheid om zonder de incassokosten verschuldigd te zijn, alsnog te voldoen.

Blijft betaling binnen de gestelde termijnen uit, dan vragen wij u instemming om de vordering via een dagvaardingsprocedure op te eisen. De uiteindelijk voor deze procedure gemaakte kosten zal de debiteur moeten voldoen. Na vonnis zal het team van In-Kas Intermediair het vonnis executeren en zorg dragen dat uw debiteur de vordering gaat voldoen.

Vanaf het moment dat u de opdracht tot incasso geeft tot aan de volledige buitengerechtelijke of gerechtelijke incassering nemen wij deze zorg bij u uit handen en kunt u doen waar u goed in bent, namelijk uw beroep uitoefenen.

Heeft u een factuur die u niet betaald krijgt, laat de factuur door ons incasseren en geef de vordering direct door via onderstaand opdrachtformulier.

In verband met de privacy en om gegevens die over Internet gaan zoveel mogelijk te beveiligen, ontvangt u nadat wij uw e-mail hebben ontvangen een bericht van ons, waarmee u op een beveiligde wijze de gegevens van uw debiteur kunt uploaden.


 
E-mailen
Bellen
Info