Rechtshulp Nederland

Juridisch advies en rechtsbijstand 
 

Overeenkomst van opdracht, offerte en algemene voorwaarden ZZP

Om risico's en aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten is een schriftelijke overeenkomst gewenst. Door de afspraken die u als ZZP'er maakt met een opdrachtgever vast te leggen, weten beide partijen wat ze van elkaar mogen en kunnen verwachten. Natuurlijk is een mondelinge overeenkomst ook geldig, maar als problemen ontstaan over wat nu is afgesproken komt het bij conflicten niet zelden voor dat de ene partij een mondelinge afspraak anders uitlegt dan de andere partij. Wie dan in een bepaalde situatie gelijk heeft, is dan niet eenvoudig te bewijzen.

De overeenkomst of contract begint bij voorkeur met een offerte. Hiermee geeft u aan welke werkzaamheden worden uitgevoerd en tegen welke prijs. De offerte wordt voor accoord door de opdrachtgever ondertekend. Hiermee is een overeenkomst tot stand gekomen met rechten en plichten voor beide partijen. Maar wat houdt de overeenkomst nu in en tegen welke condities en voorwaarden is de overeenkomst gesloten?

Om duidelijk te maken dat een overeenkomst en de voorwaarden waaronder een overeenkomst wordt uitgevoerd niet zelden tot geschillen kan leiden, gebruiken we een voorbeeld dat regelmatig voorkomt.

Een ZZP'er die als stucadoor werkzaam is, neemt een opdracht aan van een aannemer. Via whatsapp worden afspraken gemaakt. Nadat de stucadoor zijn werkzaamheden heeft uitgevoerd stuurt die, nadat hij eerder tussentijds facturen heeft gestuurd, een eindfactuur naar de aannemer. Op de eindfactuur is ook een post "meerwerk" opgenomen. De aannemer als opdrachtgever weigert de eindfactuur te voldoen en beroept zich op een opdracht van aanneming van werk (artikel 7:750 BW), terwijl de stucadoor is uitgegaan van een overeenkomst van opdracht (artikel 7:400 BW). In ieder geval zijn beide partijen eens dat het niet gaat om een arbeidsovereenkomst (artikel 7:610 BW).

Wat is het nu en wie heeft gelijk? Het verschil van inzicht kan worden voorkomen door duidelijk en helder in de overeenkomst en algemene voorwaarden op te nemen wat u als ZZP'er kunt bieden en tegen welke voorwaarden u de werkzaamheden gaat uitvoeren. De jurist van Rechtshulp Nederland kan u adviseren bij het opstellen van een een offerte, overeenkomst en voorwaarden. 

Wanprestatie synoniem voor toerekenbare tekortkoming

Ook als u goede afspraken heeft gemaakt over de uit te voeren werkzaamheden en de prijs die de opdrachtgever hiervoor moet betalen, komt het regelmatig voor dat de opdrachtgever een factuur niet of een gedeelte voldoet, omdat de opdrachtgever vindt dat de werkzaamheden niet goed zijn uitgevoerd. Het is geen probleem als u met de opdrachtgever tot overeenstemming komt, maar in die gevallen waarin dat niet lukt wordt een juridisch geschil opgeworpen. In verreweg de meeste gevallen vindt de opdrachtgever het te duur en probeert een excuus aan te voeren om onder betaling uit te komen door zich te beroepen op wanprestatie.

Wanprestatie of toerekenbare tekortkoming is het geval als het resultaat achter blijft bij de overeengekomen prestatie. Een voorbeeld: Markus is schilder en ZZP'er. Hij komt met een opdrachtgever overeen dat de kozijnen aan de buitenkant van de woning worden (geverfd) geschilderd. Markus vergeet één raam te schilderen. Hij stuurt een eindfactuur naar de opdrachtgever met vermelding dat de overeengekomen opdracht is uitgevoerd. De opdrachtgever is het daarmee niet eens en stelt dat Markus één kozijn niet heeft behandeld en geeft Markus tien dagen de tijd om het kozijn alsnog te schilderen. Markus komt kijken en ziet tot zijn schrik dat hij één kozijn is vergeten en doet dit kozijn alsnog binnen de door de opdrachtgever gestelde termijn. Daarmee is de opdracht helemaal uitgevoerd en moet de opdrachtgever de eindfactuur voldoen.

Nu het tegenovergestelde, nl. Markus is ervan overtuigd dat hij alle kozijnen heeft geschilderd en geeft dit, nadat hem wanprestatie is verweten, bij de opdrachtgever aan. Markus laat niets meer van zich horen, maar stuurt herinneringen en aanmaningen. De opdrachtgever reageert niet met betaling en Markus stapt naar de rechter en vraagt aan de rechter de opdrachtgever te veroordelen tot betaling. Helaas voor Markus verliest hij de procedure en wordt zijn vordering door de rechter afgewezen. Markus wordt terecht wanprestatie verweten en is jegens de opdrachtgever schadeplichtig.

Wordt u als ZZP'er in gebreke gesteld en wanprestatie verweten, maar bent u het daar niet mee eens, vraag dan de jurist van Rechtshulp Nederland om juridisch advies. U kunt dat direct doen met het ter incasso geven van uw factuur, waardoor u helemaal niets hoeft te betalen voor de juridische beoordeling en het advies dat de jurist u geeft op de wanprestatie waar de opdrachtgever zich op beroept.

Heeft u vragen over wanprestatie en niet betaalde facturen, dan kunt u de jurist van Rechtshulp Nederland met onderstaand formulier advies vragen. 


 
E-mailen
Bellen
Info