Rechtshulp Nederland

Juridisch advies en rechtsbijstand 
 

Juridisch Advies bij aansprakelijkheid Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP)

Het kan gebeuren dat u een vergissing begaat, een fout maakt of om andere redenen aansprakelijk wordt gesteld als ZZP'er. Het aansprakelijkheidsrecht is niet eenvoudig en voor een ZZP'er die niet heel bekend is met het recht ook niet makkelijk te begrijpen. Wij leggen onderstaand uit met welke soorten aansprakelijkheid u te maken kunt krijgen en geven u telefonisch of via chat juridisch advies.

Ingeval van schuldaansprakelijkheid c.q. wettelijke aansprakelijkheid heeft de ZZP'er verwijtbaar gehandeld en daarmee in strijd met wetten of regels. Het gaat hier om handelen of nalaten waardoor schade aan een ander wordt veroorzaakt.

Bij risicoaansprakelijkheid is geen sprake van een verwijt dat u kan worden gemaakt voor een schade veroorzakende gebeurtenis, maar uit en door de wet is het risico voor het ontstaan van schade bij u neergelegd. Contractuele aansprakelijkheid ontstaat uit een overeenkomst waarvan de verplichtingen die op u als ZZP'er rusten niet worden nagekomen. De ZZP'er kan worden aangesproken door de partij die bij de overeenkomst betrokken is. In juridische taal is dan sprake van een toerekenbare tekortkoming, beter bekend als wanprestatie. U dient de schade die de ander lijdt te vergoeden, maar om voor schadevergoeding in aanmerking te komen moet de wederpartij u eerst schriftelijk in gebreke stellen en een redelijke termijn geven om de het contract als nog correct na te komen. Echter wanneer nakoming door de ZZP'er niet (meer) mogelijk is, dan heeft een ingebrekestelling geen zin en is de ZZP'er bij erkenning van de tekortkoming schadeplichtig. Wanneer sprake is van overmacht kunt u niet worden aangesproken. 

Een recent voorbeeld uit onze juridische praktijk: Een ZZP'er is ingehuurd om sloopwerkzaamheden te verrichten aan een gebouw. Tekeningen zijn door de aannemer aan de ZZP'er verstrekt. Bij de sloopwerkzaamheden wordt een hoofdleiding van het water geraakt en als gevolg van deze lekkage lopen andere gebouwen onder water. De waterleiding kan pas na een uur worden afgesloten. De financiële schade is enorm. De aannemer wordt aansprakelijk gesteld en op zijn beurt stelt de aannemer de ZZP'er aansprakelijk. In dit geval is sprake van een toerekenbare tekortkoming, maar heeft het geen zin om een ingebrekestelling te sturen, want het incident kan niet meer ongedaan gemaakt worden. Naast de contractuele aansprakelijkheid zou de aansprakelijkheid ook voort kunnen komen uit risicoaansprakelijkheid, alhoewel dit lastiger is om te bewijzen. Het recht is redelijk complex, want in de bovenstaande situatie beroept de ZZP'er zich op overmacht, omdat op de aan hem beschikbaar gestelde tekening niet is aangegeven dat een hoofdwaterleiding aanwezig was op de plek waar hij moest slopen. In overleg met de jurist van Rechtshulp Nederland wordt de aansprakelijkheid met succes betwist.

Beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheid(contractuele- of risicoaansprakelijkheid) is een aansprakelijkheid waar een ZZP'er zich tegen kan verzekeren. Verzekerd is dan het financieel nadeel van uw klant of opdrachtgever dat door u is veroorzaakt als gevolg van een beroepsfout of een verkeerd advies. Bent u of wordt u als ZZP aansprakelijk gesteld, dan kunt u met de juristen van Rechtshulp Nederland contact opnemen en zij kunnen u bijstaan wanneer u in gebreke of aansprakelijk wordt gesteld voor schade. Natuurlijk bent u verzekerd tegen beroepsschade, maar de verzekeraar wil aan u verdienen en zal na 1 of twee schade uitkeringen de premie van uw verzekering drastisch verhogen of de verzekering opzeggen. 

Bent u als ZZP'er ingebreke gesteld vanwege wanprestatie, maar bent u het niet eens met de wederpartij, wacht dan niet te lang, maar neem direct contact op met de jurist van Rechtshulp Nederland. Voorkom dat u in verzuim raakt doordat u de termijn waarin u nog kunt nakomen zonder schadevergoedingsplichtig te worden, laat verlopen. Neem telefonisch contact op met één van onze juristen op nummer: 085 - 130 56 90 en leg uw situatie uit.

Wilt u door onze jurist worden gebeld, vul dan onderstaand formulier in en onze jurist neemt op de door u gewenste datum en tijdstip contact met u op.
 
E-mailen
Bellen
Info