Rechtshulp Nederland

Juridisch advies en rechtsbijstand 
 


Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP)

Zelfstandigen zonder personeel en MKB zijn ondernemers en lopen ondernemersrisico. Juridische geschillen zullen ook niet bespaard blijven.

Bent u als ondernemer de fase van ZZP voorbij en heeft u één of meer werknemers, dan kunt u te maken krijgen met het arbeidsrecht. Dit roept weer vragen op, zoals moet ik iemand in loondienst nemen, wat voor contract, looptijd, rechten en plichten werknemer, kan iemand als ZZP worden ingehuurd. Vooral ook niet te vergeten de verplichtingen die de belastingdienst oplegt aan zelfstandigen zonder personeel.

Een juridisch conflict met een leverancier of klant, geschil over het huurcontract, klanten die niet of niet tijdig betalen. Het is dan fijn dat u snel een beroep kunt doen op een jurist of advocaat zonder dat een juridisch advies direct een forse greep doet in uw portemonnee.

Een particuliere verzekering voor rechtsbijstand geeft geen dekking voor zakelijke geschillen, daarvoor zal een jurist of advocaat moeten worden ingeschakeld. ZZP'ers hebben ook geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand door de overheid. De kosten bij het inschakelen van een advocaat kunnen hoog oplopen. 

Zowel een juridisch advies als een verzoek om rechtsbijstand kunt u met onderstaand formulier indienen. Na ontvangst van uw formulier neemt één van onze juristen telefonisch of via e-mail contact met u op. Met het formulier kunt u ook informatie vragen over het afsluiten van een abonnement en de voorwaarden verbonden aan het abonnement.


 
E-mailen
Bellen
Info