Rechtshulp Nederland

Juridisch advies en rechtsbijstand 
 


Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP)

Zelfstandigen zonder personeel en MKB zijn ondernemers en lopen ondernemersrisico. Juridische geschillen zullen ook niet bespaard blijven.

Bent u als ondernemer de fase van ZZP voorbij en heeft u één of meer werknemers, dan kunt u te maken krijgen met het arbeidsrecht. Dit roept weer vragen op, zoals moet ik iemand in loondienst nemen, wat voor contract, looptijd, rechten en plichten werknemer, kan iemand als ZZP worden ingehuurd. Vooral ook niet te vergeten de verplichtingen die de belastingdienst oplegt aan Zelfstandigen zonder personeel.

Een juridisch conflict met een leverancier of klant, geschil over het huurcontract, klanten die niet of niet tijdig betalen. Het is dan fijn dat u snel een beroep kunt doen op een jurist of advocaat zonder dat een juridisch advies direct een forse greep doet in uw portemonnee.

Een particuliere verzekering voor rechtsbijstand geeft geen dekking voor zakelijke geschillen, daarvoor zal een jurist of advocaat moeten worden ingeschakeld. ZZP'ers hebben ook geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand door de overheid. De kosten bij het inschakelen van een advocaat kunnen hoog oplopen. Bent u als MKB of ZZP door een andere partij betrokken in een juridische procedure dan zorgt dat voor stress en onrust, terwijl u het liefst gewoon bezig wil zijn met uw vak. Met ons abonnement kunt u direct een beroep doen op onze advocaat of jurist.

Abonnement van Rechtshulp Nederland geeft recht op juridisch advies en betaalbare rechtsbijstand

Een juridisch abonnement vanaf € 70,- per maand geeft u als ZZP of MKB  (minder dan 10 werknemers) de zekerheid dat u direct uw geschil voor een juridisch advies of rechtshulp kunt voorleggen aan één van de juridisch deskundigen van Rechtshulp Nederland.

Met het juridisch abonnement hoeft u zich geen zorgen meer te maken over de kosten van juridisch advies. Via e-mail en telefonisch of met chat online kunt u met het abonnement advies vragen met betrekking tot een zakelijk geschil. Ook kunt u contracten, algemene voorwaarden en arbeidsovereenkomsten voorleggen ter beoordeling.

Onder een juridisch advies vallen beoordelingen van:

-       overeenkomst van opdracht of aanneming van werk;

-       algemene voorwaarden voor verlening van diensten en levering van goederen;

-       arbeidsovereenkomst met een werknemer;

-       zakelijke huurovereenkomsten winkel of bedrijfspand;

-       facturering en buitengerechtelijke incasso;

-       schade, aansprakelijkheid en wanprestatie;


Rechtsbijstand door juristen en advocaten van Rechtshulp Nederland bij gerechtelijke procedures

Wordt u als ZZP of MKB betrokken bij een gerechtelijke procedure, dan kunt u met een abonnement een beroep doen op rechtsbijstand tegen gereduceerde tarieven. Afhankelijk van het juridisch geschil en de omvang van de vordering is met onze advocaten een vaste prijsafspraak mogelijk of een hoog - laag tarief. Inschakeling van een jurist levert u direct voordeel van 50% op het uurtarief van € 105,00.

Zowel een juridisch advies als een verzoek om rechtsbijstand kunt u met onderstaand formulier bij Rechtshulp Nederland indienen. Na ontvangst van uw formulier neemt één van onze juristen telefonisch of via e-mail contact met u op. Met het formulier kunt u ook informatie vragen over het afsluiten van een abonnement en de voorwaarden verbonden aan het abonnement. 
E-mailen
Bellen
Info