Rechtshulp Nederland

Juridisch advies en rechtsbijstand door jurist of advocaat 
 

Juridisch advies bij problemen met overheidsorganen

Overheidsorganen zijn binnen het recht een aparte rechtsfiguur. Een gemeente kan soms handelen vanuit hun publieke functie, maar in sommige gevallen is het handelen van overheidsorganen te vergelijken met een onderneming of particulier. In het juridisch speelveld onderscheiden we dan ook het publiek- en privaatrecht. De onderwerpen die Rechtshulp Nederland onder overheidsorganen behandelt hebben betrekking op het publiekrecht en vallen onder het bestuursrecht. Een vergunning van de gemeente, een aanvraag voor toeslagen bij de belastingdienst, UWV besluiten vallen onder het bestuursrecht.

Overheidsorganen zoals gemeente, rijksoverheid, waterschappen heffen belastingen. Denk hierbij aan loonbelasting als voorheffing van inkomstenbelasting, belasting op winst en vermogen door de centrale overheid. Onroerende zaakbelasting, leges en vergunningen door gemeente. zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing, watersysteemheffing door waterschappen. Afvalstoffenheffing, reinigingsrecht, rioolheffing, hondenbelasting door gemeente. Bovenstaande is slechts een kleine greep uit de grote hoeveelheid heffingen en belastingen.

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker zegt de belastingdienst. Zo heeft de belastingdienst toeslagen tot taak het op aanvraag beoordelen en verstrekken van toeslagen, zoals kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget, huurtoeslag, zorgtoeslag. In heel veel gevallen maakt de belastingdienst het tijdelijk leuker, maar niet makkelijker. Het stelsel van toekennen van toeslagen en het twee jaar later weer invorderen van de verstrekte toeslagen geeft menig huishouden hoofdbrekens en zorgen. Rechtshulp Nederland vindt dat deze toeslagen voor de uitvoering beter in handen is van de Sociale Verzekeringsbank dan bij het logge ambtelijke apparaat van de belastingdienst. 

Wat kan en mag is binnen het bestuursrecht in zijn algemeenheid aan strikte regels gebonden. Daar is wel wat voor te zeggen, want zo moet worden voorkomen dat willekeur in behandeling en aanvragen ontstaan. 

Onder het menu overheidsorgaan kunt u de specifieke onderwerpen vinden en wat Rechtshulp Nederland kan doen bij problemen met de overheid.




 
E-mailen
Bellen
Info