Rechtshulp Nederland


Juridisch advies door jurist of advocaat 
 

Rechtshulp en juridisch advies bij huur en verhuur woning


Uitbuiting van huurders met onredelijke voorwaarden. Huisjesmelkers, ze bestaan nog!  Achterstallig onderhoud aan huurwoning wordt door verhuurder niet opgepakt? Teveel huur betalen? Hoe zit het met huurverhoging?  Kan een verhuurder zomaar de huur opzeggen? Hoe zit het met huur onder de leegstandswet?

Wat zijn mijn rechten als huurder en welke verplichtingen staan hier tegenover?

De huurder wordt vergaand beschermd door de wet. Van een huurder wordt verwacht dat de huur op tijd is betaald en het kleine onderhoud in de woning uitvoert. De verhuurder is verplicht de huurder een rustig woongenot te verschaffen, wat betekent dat de huurder ongestoord van het gehuurde moet kunnen genieten met respect voor de privacy van huurder.  De verhuurder mag dan ook niet ongevraagd het gehuurde betreden. Komt de verhuurder zijn onderhoudsplicht niet na en zijn er gebreken aan de woning, dan kan de huurder huurverlaging vragen. De opschorting van de volledige huur is zelden toegestaan. Een verlaging of verrekening van huur moet in verhouding staan tot de gebreken en de vermindering van het woongenot.

Van de verhuurder mag worden geëist dat de verplichtingen uit de huurovereenkomst en wet worden nagekomen.

Als de verhuurder buitengerechtelijk niet wil meewerken aan een oplossing, dan kan een jurist van Rechtshulp Nederland uw zaak voorleggen aan de huurcommissie of bevoegde rechtbank.

Bovenstaand zijn enkele voorbeelden van vragen over het huurrecht die wij regelmatig voorgelegd krijgen. Rechtshulp Nederland behandelt uw juridische vraag over huur en verhuur in beginsel gratis. U krijgt van ons een gratis juridisch advies waarmee een volgende stap kan worden gezet om uw recht te krijgen, bij:

 • Huur en verhuur woonruimte
 • Huurgeschillen
 • Controleren huurovereenkomsten
 • Ontbinding huurovereenkomst
 • Verweer bij ontruiming huurwoning
 • Geschillen over servicekosten
 • Onderhoudsverplichtingen woning
 • Verhoging huurprijs
 • Terugvorderen waarborgsom

De jurist van Rechtshulp Nederland kan u ook adviseren en rechtshulp verlenen bij de huurcommissie in de gevallen, dat u:

 • maandelijks voorschot voor nutsvoorzieningen te hoog is
 • het niet eens bent met de jaarafrekening van servicekosten en energie
 • nog geen 6 maanden in een woning woont en wil weten wat een redelijke huurprijs is
 • een klacht heeft over de gedraging van uw verhuurder (of van een persoon werkzaam onder de verantwoordelijkheid van uw verhuurder)
 • (tijdelijke) huurverlaging wenst vanwege achterstallig onderhoud
 • huurverlaging wil omdat het aantal punten niet klopt of omdat uw inkomen is gedaald nadat u een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gekregen
 • het niet eens bent met een huurverhoging na woningverbetering

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over een onderwerp, dan kunt onderstaand formulier invullen en ontvangt u binnen 24 uur een reactie.

 
E-mailen
Bellen