Rechtshulp Nederland

Juridisch advies en rechtsbijstand 
 

Alimentatie achterstand incasseren

Het landelijk bureau inning onderhoudsbijdragen (LBIO) is een door de overheid ingestelde incassobureau dat voor u kosteloos de achterstanden in alimentatie kan incasseren. Aan incasso door het LBIO zijn voorwaarden verbonden. Een van de voorwaarden is dat de achterstand niet groter mag zijn dan zes maanden, gerekend vanaf de datum van de door de rechtbank gegeven alimentatiebeschikking. Als dat het geval is kan het LBIO voor u niet incasseren.

Rechtshulp Nederland gaat bij het incasseren van kinderalimentatie en partneralimentatie verder waar het LBIO stopt. Wij kunnen alimentatie achterstanden tot vijf jaar terug en soms zelfs nog langer voor u incasseren. Onze incasso methode is precies dezelfde als de werkwijze van het LBIO.  Wij verhalen de kosten van de incasso en van onze gerechtsdeurwaarder rechtstreeks bij de alimentatieplichtige. 

Het door ons laten incasseren van de kinderalimentatie en/of partneralimentatie is gratis. 

Indexering kinder- en partneralimentatie

Ieder jaar gaat de partner- en kinderalimentatie omhoog. Dit noemt men de wettelijke indexering. De vaststelling van het percentage waarmee de alimentatie wordt geïndexeerd gebeurt door de overheid. Als wij voor u de alimentatieachterstand incasseren, dan voeren wij standaard de indexering uit, omdat in de praktijk blijkt dat indexering in veel gevallen wordt vergeten. Wij controleren aan de hand van de beschikking of het echtscheidingsconvenant welke alimentatieverplichting is afgesproken of opgelegd en voeren daarop de indexering uit.

Kinderalimentatie tot de leeftijd van 21 jaar

In het jaar dat kinderen 18 jaar worden, gaat het recht van kinderalimentatie over naar het betreffende kind. In beginsel is kinderalimentatie verschuldigd tot de jong volwassene de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Wordt door de alimentatieplichtige de kinderalimentatie niet voldaan, dan kunnen wij de alimentatie voor de jong volwassene kosteloos incasseren.

Met onderstaand formulier kunt u een aanvraag voor de incasso van kinderalimentatie of partneralimentatie bij Rechtshulp Nederland indienen. Nadat wij uw formulier hebben ontvangen beoordeelt een medewerker van het incassoteam alimentatie uw aanvraag. Op basis van de beoordeling bevestigt Rechtshulp Nederland de uitvoering van uw incasso aanvraag en zal een behandelaar u vragen nadere informatie te verstrekken over de alimentatieplichtige. Dit kan zowel telefonisch als via e-mail uitgevoerd worden.

.

 
E-mailen
Bellen
Info